Enter a URL to visit via proxy:

Powered by Buildingsurvey
Google

Seperti yang telah di warwarkan sebelum ini, pihak web blog ini akan sedaya upaya memberi alternatif kepada jurukur bangunan khasnya dalam mencari lebih pengetahuan dalam bidang pembinaan seterusnya dapat melahirkan usahawan dibawah jenama jurukur bangunan


Pusat Khidmat Kontraktor

Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi

sila klik dibawah


SENARAI KURSUS TERKINI ANJURAN PKKPusat Khidmat Kontraktor, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah mendapat pengiktirafan

MS ISO 9001:2000


0 Comments:

Post a Comment