Enter a URL to visit via proxy:

Powered by Buildingsurvey
Google

Penambahbaikan dalam jurusan Ukur Bangunan

Salam,

Saya ingin memberi pandangan berbentuk cadangan supaya penambahbaikkan dalam jurusan Ukur bangunan di IPT tempatan untuk diwujudkan sub topik "psikologi: jurukur bangunan di industri pembinaan dan masyarakat"

Sub topik ini jika dipercambahkan ideanya dalam diskusi ilmiah maka ia akan memberi kesan kepada bakal graduan Ukur Bangunan dalam berhadapan dengan dunia pembinaan di Malaysia khasnya.

Saya membayangkan sub topik ini sangat menarik dan amat membantu graduan ukur bangunan dan secara langsung memberi kepada penekanan "independent".Hari ini kita tahu bahawa dalam industri pembinaan sangat tidak menentu dan hanya syarikat besar atau yang survive sahaja akan berada dalam industri pembinaan.

Dan untuk bakal graduan menghadapi ini semua maka perlunya di beri ilmu psikologi untuk graduan ukur bangunan dapat bersaing didalam dunia pembinaan ini.Kita sedar suara ukur bangunan di ISM mahupun di Malaysia ini amat kecil jadi makanya adalah lebih baik menumpukan usaha dalam memantap dan menambahbaikkan ilmu ukur bangunan dan melahirkan graduan yang serba boleh dan berani bersuara dalam bidang pembinaan ini.

Secara langsung bidang ukur bangunan ini di bangunkan selaras dengan aktiviti pembinaan di Malaysia dan bukan hanya merujuk pada ukur bangunan di United Kingdom.Jadi pentingnya adalah kitalah yang memberi perobahan dan kesesuaiannya di Malaysia.Kita boleh menerima ilmu yang dianjurkan cumanya harus disesuaikan,itu lebih penting.

Sekiranya pihak tertentu hanya mendiskusikan perihal ukur bangunan seperti jaguh kampung sahaja tetapi tiada perlaksanaan secara total maka ianya ibarat seperti batuk di tangga. Saya bercakap menerusi pengalaman dan apa yang saya lihat sebelum ini.

Bersambung...

0 Comments:

Post a Comment